Đăng nhập   |   Đăng ký

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Tập bài giảng này trang bị cho sinh viên: - Những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới. - Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng. - Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. - Sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Chủ nghĩa xã hội khoa học


Tag: Tài liệu học tập - Tài liệu đại cương - Lý luận chính trị - Đường lối cách mạng
DOC     83     Nguyễn Hưng     04/05/2015     1.881     52

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đường lối cách mạng của Đảng CSVNĐường lối cách mạng của Đảng CSVNĐường lối cách mạng của Đảng CSVNĐường lối cách mạng của Đảng CSVNĐường lối cách mạng của Đảng CSVN
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại