Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hướng dẫn ôn tập Quản trị sản xuất - HV Bưu chính Viễn thông

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào để tạo ra hàng hoá, dịch vụ nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh nghiệp với mục đích tối đa hoá lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những nội dung chủ yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tập tài liệu hướng dẫn học tập "Quản trị sản xuất " dùng cho sinh viên đại học hệ Đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trang bị những cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại về quản trị sản xuất, bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Khái quát chung về quản trị sản xuất Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm Chương 3: Ra quyết định trong quản trị sản xuất Chương 4: Thiết kế sản phẩm và công nghệ Chương 5: Định vị doanh nghiệp Chương 6: Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp Chương 7: Hoạch định tổng hợp Chương 8: Quản trị hàng dự trữ Chương 9: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Chương 10: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
 

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Quản trị sản xuất


Tag: Quản trị sản xuất - Dự báo nhu cầu sản phẩm
PDF     184     Nguyễn Hưng     24/04/2014     4.765     348

Đánh giá của bạn ( 2 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu hướng dẫn ôn tập Quản trị sản xuất - HV Bưu chính Viễn thôngTài liệu hướng dẫn ôn tập Quản trị sản xuất - HV Bưu chính Viễn thôngTài liệu hướng dẫn ôn tập Quản trị sản xuất - HV Bưu chính Viễn thôngTài liệu hướng dẫn ôn tập Quản trị sản xuất - HV Bưu chính Viễn thôngTài liệu hướng dẫn ôn tập Quản trị sản xuất - HV Bưu chính Viễn thông
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại