Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụ

Đề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụ

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Quản trị sản xuất


Tag: Đề ôn tập - quản trị sản xuất
OCX     291     Scenery     31/05/2014     16.490     1.298

Đánh giá của bạn ( 14 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụĐề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụĐề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụĐề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụĐề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại