Đăng nhập   |   Đăng ký

kỹ thuật đàm phán quốc tế

chương 1: giới thiệu chung về đàm phán 
chương 2: chuẩn bị đàm phán 
chương 3: các kỹ thuật căn bản trong đàm phán thương mại
Chương 4: Văn hóa trong đàm phán thương mại quốc tế.
Chương 5: Đàm phán thương mại Việt Nam trong những năm đổi mới.

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Kinh doanh quốc tế


Tag: kỹ thuật đàm phán quốc tế - bản chất của quá trình đàm phán - đàm phán khoa học - đàm phán là một nghệ thuật
PDF     219     pham quoc viet     21/01/2014     1.736     107

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
kỹ thuật đàm phán quốc tếkỹ thuật đàm phán quốc tếkỹ thuật đàm phán quốc tếkỹ thuật đàm phán quốc tếkỹ thuật đàm phán quốc tế
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại