Đăng nhập   |   Đăng ký

Thương mại quốc tế

tổ chức thảo luận về vấn đề chức năng thương mại trong bối cảnh toàn cầu cho học sinh sinh viên nắm rõ hơn

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Kinh doanh quốc tế


Tag: thương mại quốc tế
PDF     534     pham quoc viet     21/01/2014     1.838     79

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thương mại quốc tếThương mại quốc tếThương mại quốc tếThương mại quốc tếThương mại quốc tế
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại