Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam

Tiểu luận môn học Kinh tế học phát triển với đề tài "Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam" giúp nghiên cứu tổng quan về nợ nước ngoài, thực trạng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và Việt Nam nói riêng, đưa ra một số bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục khủng hoảng nợ nước ngoài của các nước.

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Kinh doanh quốc tế


Tag: Thực trạng nợ nước ngoài của Việt Nam - Quản lý nợ nước ngoài - Cơ chế quản lý nợ nước ngoài - Tiểu luận kinh tế học phát triển - Tiểu luận kinh tế - Phương pháp xử lý nợ nước ngoài
PDF     20     Mộc Miên     12/06/2014     6.181     410

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt NamTiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt NamTiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt NamTiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt NamTiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại