Đăng nhập   |   Đăng ký

Incoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa

Incoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa.

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Kinh doanh quốc tế


Tag: Incoterms 2010 - ICC - thương mại quốc tế và nội địa
PDF     113     Scenery     02/08/2014     27.799     5.782

Đánh giá của bạn ( 61 điểm/22 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Incoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địaIncoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địaIncoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địaIncoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địaIncoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại