Đăng nhập   |   Đăng ký

BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN

Gồm 11 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing Chương 4: Phân đoạn thị trường,Thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm Chương 5: Hành vi của khách hàng Chương 6: Các quyết định về sản phẩm Chương 7: Các quyết định về giá cả Chương 8: Các quyết định về phân phối Chương 9 : Các quyết định về xúc tiến Chương 10: Chiến lược, Kế hoạch, Tổ chức vàKiểm tra Marketing Chương 11: Marketing quốc tế

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Lý thuyết Marketing


Tag: BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN - Internet & Mobile Marketing - Kế hoạch kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Lý thuyết Marketing - Marketing trực tiếp - PR-Truyền Thông - Quản trị bán hàng - Quản trị chiến lược - Quản trị học - Quản trị nguồn nhân lực - Quản trị sản xuất - Quản trị thương hiệu - Tổ chức sự kiện
PPT     198     Nguyễn Minh Trí     20/12/2013     34.312     2.965

Đánh giá của bạn ( 15 điểm/9 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢNBÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢNBÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢNBÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢNBÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại