Đăng nhập   |   Đăng ký

Lý Thuyết Kinh tế lượng

CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU 1.1.Kinh tế lượng là gì? 1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng 1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ 2.1.Xác suất 2.2.Thống kê mô tả 2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng 2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30 CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN 3.1.Giới thiệu 3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS… 3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 3.5.Định lý Gauss-Markov 3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R2 3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 4.1. Xây dựng mô hình 4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 4.3. 2 R và 2 R hiệu chỉnh 4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình 4.5. Quan hệ giữa R2 và F 4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy 4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable) CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY 6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản 6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hìn 6.3. Mô hình tự hồi quy 6.4. Mô hình có độ trễ phân phối 6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy 6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ 7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian 7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn 7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản 7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo 7.5. Một ví dụ bằng số 7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Thể loại khác


Tag: Kinh tế lượng
PDF     70     pham quoc viet     21/01/2014     17.260     1.245

Đánh giá của bạn ( 9 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Lý Thuyết Kinh tế lượngLý Thuyết Kinh tế lượngLý Thuyết Kinh tế lượngLý Thuyết Kinh tế lượngLý Thuyết Kinh tế lượng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại