Đăng nhập   |   Đăng ký

Môn Kinh tế học vi mô

Tài liệu Kinh tế vi mô này trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về kinh tế vi mô. Môn học này giúp sinh viên tiếp cận với các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế với các sự kiện kinh tế thông qua mô hình. Từ đó, có thể hiểu được hành vi ra quyết định của các cá nhân, doanh nghiệp trong nền kinh tế & vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Thể loại khác


Tag: Bài giảng kinh tế vi mô - Kinh tế vi mô - Tài liệu kinh tế vi mô - Tài liệu - Tài liệu học tập
OCX     88     Nguyễn Hưng     10/04/2014     20.123     1.838

Đánh giá của bạn ( 25 điểm/8 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Môn Kinh tế học vi môMôn Kinh tế học vi môMôn Kinh tế học vi môMôn Kinh tế học vi môMôn Kinh tế học vi mô
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại