Đăng nhập   |   Đăng ký

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Đại học Phạm Văn đồng

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp cung cấp những kiến thức cơ bản về cách thức, phương pháp quản trị toàn diện một doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu của tổ chức là tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững.

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Thể loại khác


Tag: Quản trị doanh nghiệp
DOC     95     Nguyễn Hưng     12/04/2014     4.080     345

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Đại học Phạm Văn đồngBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Đại học Phạm Văn đồngBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Đại học Phạm Văn đồngBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Đại học Phạm Văn đồngBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Đại học Phạm Văn đồng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại