Đăng nhập   |   Đăng ký

Slide bài giảng: Bảo hiểm trong kinh doanh

Nội dung của Slide bài giảng: BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất có liên quan, gồm 5 chương: - Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm - Chương II: Bảo hiểm hàng hải - Chương III: Bảo hiểm hàng không - Chương IV: Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt - Chương V: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Thể loại khác


Tag: Tài liệu quản trị doanh nghiệp - Bài giảng quản trị doanh nghiệp - Tài liệu - Tài liệu học tập
PPT     164     Nguyễn Hưng     04/11/2015     2.678     97

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Slide bài giảng: Bảo hiểm trong kinh doanhSlide bài giảng: Bảo hiểm trong kinh doanhSlide bài giảng: Bảo hiểm trong kinh doanhSlide bài giảng: Bảo hiểm trong kinh doanhSlide bài giảng: Bảo hiểm trong kinh doanh
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại