Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài tập Tài chính quốc tế

 1. Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Nêu nguyên tắc hạch toán của CCTT. Những giao dịch kinh tế nào được ghi có trong CCTT? Những giao dịch nào được hạch toán ghi nợ trong cán cân thanh toán?
 2. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái  đến CCVL như thế nào?
 3. Một đồng nội tệ yếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TKVL của nước đó, nếu các yếu tố khác không đổi? Giải thích
 4. Trong những năm gần đây, có một động lực đáng kể để cắt giảm các hàng rào mậu dịch trong một nỗ lực nhằm đạt được mậu dịch tự do. Tuy nhiên, một doanh nghiệp XK cho rằng:”không thể có được tự do mậu dịch. Chúng ta luôn phải chịu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sử dụng cơ chế này để áp đặt các hàng rào mậu dịch ẩn.” Bạn có đồng ý không? Tại sao?
 5. Cán cân thanh toán quốc tế cho biết những thông tin gì? Trình bày cấu trúc của cán cân thanh toán.
 6. Điểm khác nhau cơ bản giữa các giao dịch kinh tế được hạch toán trong cán cân vãng lai và các giao dịch kinh tế được hạch toán trong cán cân vốn?
 7. Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp?
 8. Liệt kê các hạng mục của cán cân vãng lai.
 9. Liệt kê các hạng mục của cán cân vốn.
 10. Tình trạng của cán cân cơ bản cho ta biết gì? CCTT của một quốc gia nhiều năm ở trạng thái thâm hụt cán cân vãng lai được bù đắp bởi sự thặng dư của cán cân vốn dài hạn. Bạn đáng giá nền kinh tế này thế nào?
 11. Một quốc gia đang phát triển, tuy nhiên luôn trong tình trạng tiết kiệm thấp và không đủ để đầu tư. Theo anh/chị, cán cân thanh toán của quốc gia này có thể diễn biến như thế nào? Giữa hai nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, FDI và vốn vay ngắn hạn, nên ưu tiên sử dụng nguồn vốn nào?
 12. cán cân tổng thể là gì? Cán cân tổng thể thặng dư hay thâm hụt cho chúng ta biết gì? Trong chế độ tỷ giá cố định? Trong chế độ tỷ giá thả nổi?
 13. Dự trữ chính thức thay đổi như thế nào nếu như cán cân tổng thể thâm hụt? Thặng dư?
 14. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên cán cân vãng lai?
 15. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên cán cân vốn?
 16. Phá giá tiền tệ là gì? Hãy nêu các tác động của phá giá.
 17. Phá giá tiền tệ ảnh hưởng thế nào đến cán cân thương mại của một quốc gia?
 18. Cho đến trước khi xảy ra khủng hoảng tiền tệ tháng 7 năm 1997, đồng baht Thái Lan được neo cố định với một rổ tiền tệ, trong đó USD có tỷ trọng lớn, và baht được chính phủ Thái Lan can thiệp và duy trì ở mức tỷ giá khoảng 25 baht/USD. Baht đã bị giới  đầu cơ tấn công đôi lần kể từ sau cuộc khủng hoảng ở Mêxicô năm 1994. Vào tháng 2 năm 1997, một đợt tấn công quy mô lớn vào đồng baht lại diễn ra. Chính phủ Thái đã bảo vệ baht bằng cách nâng lãi suất và can thiệp mạnh trên thị trường ngoại hối. Một vài đợt tấn công lại diễn ra trong các tháng kế tiếp. Áp lực phá giá đồng baht kéo dàivà dự trữ ngoại hối của Thái Lan bị cạn kiệt nhanh chóng. Sau cùng, chính phủ Thái Lan quyết định thả nổi (có quản lý) đồng baht vào đầu tháng 7 năm 1997. đây thực chất là hành động phá giá baht mạnh mẽ. Sáu tháng sau đó, baht giảm giá gần 100% so với USD. Theo anh/chị, tại sao chính phủ Thái Lan không quyết định phá giá đồng baht sớm hơn, chẳng hạn vào đầu năm 1997?

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ - thanh toán quốc tế
DOC     14     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     13.635     554

Đánh giá của bạn ( 11 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài tập Tài chính quốc tếBài tập Tài chính quốc tếBài tập Tài chính quốc tếBài tập Tài chính quốc tếBài tập Tài chính quốc tế
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại