Đăng nhập   |   Đăng ký

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

 1. Các nhà quản lý của chính công ty
 2. Các cổ đông
 3. Hội đồng quản trị
 4. Tất cả các câu trên đều đúng

 

Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

 1. Ngân hàng và liên ngân hàng
 2.  Các quỹ tiết kiệm
 3. Các công ty bảo hiểm
 4. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

 1. Công ty tư nhân
 2. Công ty nhỏ
 3. Công ty hợp danh
 4. Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.

 1. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
 3. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 4. Bao gồm cả a, b, c

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: Tài chính doanh nghiệp - câu hỏi trắc nghiệm - Đề thi
DOC     44     Hồ Anh Tuấn     05/12/2013     35.068     4.245

Đánh giá của bạn ( 77 điểm/28 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại