Đăng nhập   |   Đăng ký

Tổng quan về phân tích Tài Chính

Tổng quan và cơ bản nhất về Phân tích Tài Chính

 

Phân tích tài chính (financial analysis) là môn học được thiết kế dành riêng cho Chương 

Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright và được giảng dạy vào học kỳ Thu hàng năm. Môn 

học này được thiết kế trên cơ sở kết hợp các môn học: Tài chính công ty (Corporate 

Finance), Quản trị tài chính (Financial Management), Thị trường tài chính (Financial 

Markets), và Tài chính quốc tế (International Finance) được giảng dạy ở các trường đại 

học ở các nước phát triển, trong đó chú trọng đến khía cạnh phân tích và ra quyết định tài 

chính nhằm trang bị cho các nhà hoạch định chính sách và giám đốc doanh nghiệp công 

cụ và kỹ năng phân tích trước khi ra quyết định.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: Phân tích tài chính - tài chính tiền tệ - Quản trị tài chính
PDF     16     Trần Minh Thành     12/12/2013     3.302     112

Đánh giá của bạn ( 4 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tổng quan về phân tích Tài ChínhTổng quan về phân tích Tài ChínhTổng quan về phân tích Tài ChínhTổng quan về phân tích Tài ChínhTổng quan về phân tích Tài Chính
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại