Đăng nhập   |   Đăng ký

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệ

I. Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ II. Bản chất và chức năng của tiền tệ III. Cung cầu tiền tệ IV. Bản chất và chức năng của tài chính V. Hệ thống tài chính

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
PDF     34     Nguyễn Minh Trí     28/12/2013     15.440     846

Đánh giá của bạn ( 39 điểm/14 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại