Đăng nhập   |   Đăng ký

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

I. Tổng quan về thị trường tài chính II. Cấu trúc của thị trường tài chính III. Các công cụ trên thị trường tài chính IV. Các chủ thể tham gia thị trường tài chính

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
PDF     24     Nguyễn Minh Trí     28/12/2013     11.943     601

Đánh giá của bạn ( 19 điểm/8 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại