Đăng nhập   |   Đăng ký

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

- Khái quát về NHTW - Chức năng của NHTW - CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
PDF     24     Nguyễn Minh Trí     28/12/2013     10.329     560

Đánh giá của bạn ( 12 điểm/5 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại