Đăng nhập   |   Đăng ký

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

I. Khái niệm và vai trò của tài chính doanhnghiệp II. Nguồn tài trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp III. Quản lý vốn kinh doanh IV. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Tài chính doanh nghiệp
PDF     22     Nguyễn Minh Trí     28/12/2013     8.077     363

Đánh giá của bạn ( 8 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệpTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệpTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệpTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệpTÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại