Đăng nhập   |   Đăng ký

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù Tài chính - Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Giáo trình này do GS.TS.Dương Thị Bình Minh, TS.Sử Đình Thành (đồng chủ biên) và các tác giả khác biên soạn, gồm 8 chương.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: giáo trình - lý thuyết - tiền tệ
PDF     367     Nguyễn Hưng     10/05/2014     24.626     4.301

Đánh giá của bạn ( 103 điểm/34 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆGIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆGIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆGIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆGIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại