Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

Lạm phát ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế xã hội, cho nên ảnh hưởng đến mỗi cá nhân trong xã hội. Mặt khác việc nghiên cứu đề tài "Sử dụng chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát" giúp cho tác giả nắm vững những kiến thức cơ bản của ngành Tài chính – Ngân hàng, nhằm phục vụ tốt cho việc học tập. Do đó đề tài "Sử dụng chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát" có ý nghĩa thiết thực đối với bản thân.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tài chính - Kinh doanh tiền tệ


Tag: Sử dụng - chính sách - tiền tệ - nhằm - kiểm soát - lạm phát
DOC     24     Nguyễn Hưng     09/06/2014     1.623     94

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phátTiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phátTiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phátTiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phátTiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại