Đăng nhập   |   Đăng ký

Lịch sử Việt Nam 1945-2000

Nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 gồm 9 đơn vị học trình (135 tiết), được cấu trúc thành 3 phần: Phần I: Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), gồm 4 đơn vị học trình (60 tiết). Phần II: Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), gồm 4 đơn vị học trình (60 tiết). Phần III: Việt Nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 2000), gồm 1 đơn vị học trình (15 tiết). Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 chứa đựng nội dung rất rộng lớn và phong phú, trong đó có nhiều vấn đề còn mang tính thời sự. Trong quá trình hoàn thiện tập Giáo trình này, chúng tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp hết sức quý báu của một số đồng nghiệp, đặc biệt là của PGS.TS Trần Bá Đệ.

Thể loại:

Ngành KHXH & Nhân văn -

 Văn học Việt Nam


Tag: Xã hội học - Luật báo chí - Quản lý nhà nước - Văn học nước ngoài - Văn học Việt Nam
PDF     445     Nguyễn Minh Tuấn     29/11/2013     1.917     89

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Lịch sử Việt Nam 1945-2000Lịch sử Việt Nam 1945-2000Lịch sử Việt Nam 1945-2000Lịch sử Việt Nam 1945-2000Lịch sử Việt Nam 1945-2000
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại

Phong cách nghệ thuật Tô Hoài
124    16.529   371
Điển hay tích lạ
333    10.601   556
Tập truyện ngắn Vợ Nhặt
207    8.361   528
Chuyện làng Nhô
111    5.703   167
Cách làm thơ
137    3.939   451
Bí mật hồ cá thần
137    3.751   273
Mãi mãi tuổi hai mươi
126    3.438   180
Hoa tiên truyện
72    2.875   94