Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình về xã hôi học - HV hành chính

Giáo trình về xã hôi học nhằm phcj vụ công tác đào tạo của Học viện và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thể loại:

Ngành KHXH & Nhân văn -

 Xã hội học


Tag: Giáo trình - xã hôi học
PDF     152     Scenery     30/07/2014     1.931     100

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo trình về xã hôi học - HV hành chínhGiáo trình về xã hôi học - HV hành chínhGiáo trình về xã hôi học - HV hành chínhGiáo trình về xã hôi học - HV hành chínhGiáo trình về xã hôi học - HV hành chính
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại