Đăng nhập   |   Đăng ký

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 đến 2000

Chi tiết lịch sử Việt Nam những năm từ 1945 đến năm 2000.

Thể loại:

Ngành KHXH & Nhân văn -

 Xã hội học


Tag: Lịch sử Việt Nam - Tài liệu xã hội học - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     445     Phạm Hải Đăng     08/03/2015     2.518     64

Đánh giá của bạn ( 3 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 đến 2000Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 đến 2000Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 đến 2000Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 đến 2000Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 đến 2000
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại