Đăng nhập   |   Đăng ký

Các vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt Nam

Các vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt Nam

Thể loại:

Ngành KHXH & Nhân văn -

 Xã hội học


Tag: Tài liệu xã hội học - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     396     Chu Thúy Hồng     02/08/2015     4.669     362

Đánh giá của bạn ( 8 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Các vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt NamCác vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt NamCác vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt NamCác vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt NamCác vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại