Đăng nhập   |   Đăng ký

Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Hội tụ ngành, hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý, đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài ngoài. Tuy vậy, chỉ từ khi khoa học nghiên cứu hội tụ ngành và làm rõ những lợi ích của nó thì Nhà nước mới bắt đầu quan tâm tới việc sử dụng chính sách hội tụ ngành để thúc đẩy hội tụ ngành hơn nữa, làm lợi cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Mục đích chính của nghiên cứu này là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Việt Nam xây dựng chính sách hội tụ ngành. Nội dung của cuốn sách này bao gồm ba phần. Phần Một hệ thống hóa các cơ sở lý luận giúp hiểu rõ ràng và chính xác hơn về hội tụ ngành và chính sách hội tụ ngành, cung cấp cơ sở khoa học để giúp Việt Nam xây dựng chính sách hội tụ ngành. Phần Hai và Phần Ba cung cấp cơ sở thực tiễn cho xây dựng chính sách hội tụ ngành ở Việt Nam. Phần Hai giới thiệu các kinh nghiệm quốc tế, vừa giúp minh họa các lý luận ở phần trên, vừa giúp bổ sung thông tin cho cơ sở lý luận, khắc phục những hạn chế mà lý luận cô đọng và khô khan không đề cập đến. Ở Phần Ba, các tác giả chỉ ra những đòi hỏi thực tiễn ở Việt Nam cần có chính sách hội tụ ngành và nêu kiến nghị đối với công tác xây dựng chính sách hội tụ ngành ở Việt Nam.

Thể loại:

Ngành KHXH & Nhân văn -

 Quản lý nhà nước


Tag: Tài liệu quản lý nhà nước - cụm liên kết ngành - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     132     Lục Dương     08/10/2015     1.323     23

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tếXây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tếXây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tếXây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tếXây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại