Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc Thắng

Tài liệu tham khảo chi tiết về Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc Thắng - Đại học Bách Khoa TPHCM, bao gồm các nội dung từ cơ học vật rắn biến dạng, phương pháp phần tử hữu hạn, lý thuyết đàn hồi, phần tử ba chiều,... 

Thể loại:

Ngành Xây dựng - Kiến trúc -

 Cơ học


Tag: Phương pháp phần tử hữu hạn - động lực học - kết cấu
PDF     224     Phạm Vinh     09/02/2015     7.533     1.373

Đánh giá của bạn ( 9 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc ThắngTài liệu Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc ThắngTài liệu Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc ThắngTài liệu Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc ThắngTài liệu Phương pháp phần tử hữu hạn - Thầy Chu Quốc Thắng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại