Đăng nhập   |   Đăng ký

Giải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệp

Nội dung báo cáo này bao gồm: Chương 1: Tổng quan về giải pháp nền móng Top - base đã ứng dụng trong và ngoài nước; Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán; Chương 3: So sánh sự làm việc móng Top - base và móng không đặt Top - base trên phần mềm plaxis; Chương 4: Xây dựng mô hình thực nghiệm tỉ lệ.

Thể loại:

Ngành Xây dựng - Kiến trúc -

 Kết cấu xây dựng


Tag: móng Top - Base (móng phễu) - xây dựng - nhà dân dụng - công nghiệp
PDF     80     Hoàng Văn Tới     07/09/2014     4.555     503

Đánh giá của bạn ( 10 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệpGiải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệpGiải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệpGiải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệpGiải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại