Đăng nhập   |   Đăng ký

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1

Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa.

Thể loại:

Ngành Y - Dược -

 Điều dưỡng


Tag: điều dưỡng - chăm sóc người bệnh - ngày y dược - bác sĩ - bệnh nhân
PDF     283     Nguyễn Hưng     10/05/2014     42.984     5.250

Đánh giá của bạn ( 120 điểm/52 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại

Điều Dưỡng Cơ Bản 1
41    6.109   384
Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi
22    18.124   1.331
ĐIỀU DƯỠNG NỘI (TẬP 1)
236    4.994   478
ĐIỀU DƯỠNG NỘI TẬP 2
231    3.913   352
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1
283    42.984   5.250
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2
359    20.969   3.047
Hệ tuần hoàn
160    3.639   167
Vệ sinh vô khuẩn dụng cụ
26    3.579   160
Quy trình điều dưỡng
31    6.420   424
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1
283    42.984   5.250
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2
359    20.969   3.047
Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi
22    18.124   1.331
Quy trình điều dưỡng
31    6.420   424
Điều Dưỡng Cơ Bản 1
41    6.109   384
ĐIỀU DƯỠNG NỘI (TẬP 1)
236    4.994   478
ĐIỀU DƯỠNG NỘI TẬP 2
231    3.913   352
Hệ tuần hoàn
160    3.639   167