Đăng nhập   |   Đăng ký

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2

Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa.

Thể loại:

Ngành Y - Dược -

 Điều dưỡng


Tag: điều dưỡng - chăm sóc người bệnh - bệnh nhân - ngành y dược
PDF     359     Nguyễn Hưng     10/05/2014     21.777     3.212

Đánh giá của bạn ( 65 điểm/22 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại

Điều Dưỡng Cơ Bản 1
41    6.283   394
Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi
22    18.477   1.362
ĐIỀU DƯỠNG NỘI (TẬP 1)
236    5.482   558
ĐIỀU DƯỠNG NỘI TẬP 2
231    4.133   374
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1
283    44.312   5.469
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2
359    21.777   3.212
Hệ tuần hoàn
160    3.797   175
Vệ sinh vô khuẩn dụng cụ
26    3.707   161
Quy trình điều dưỡng
31    6.686   440
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1
283    44.312   5.469
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2
359    21.777   3.212
Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi
22    18.477   1.362
Quy trình điều dưỡng
31    6.686   440
Điều Dưỡng Cơ Bản 1
41    6.283   394
ĐIỀU DƯỠNG NỘI (TẬP 1)
236    5.482   558
ĐIỀU DƯỠNG NỘI TẬP 2
231    4.133   374
Hệ tuần hoàn
160    3.797   175