Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi (và đáp án) môn: Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML

Để có cơ sở tham khảo và củng cố kiến thức học phần  Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, bạn có thể tham khảo đề thi và đáp án môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML (năm 2009-2010) của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Đề thi này gồm có 3 câu hỏi, trong đó câu 3 chiếm 7 điểm là bài Quản lý khách sạn
 

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Đề thi


Tag: Đề thi - Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML - Cao Thắng - Quản lý khách sạn
PDF     3     Nguyễn Hưng     09/01/2015     9.398     775

Đánh giá của bạn ( 12 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi (và đáp án) môn: Phân tích thiết kế hướng đối tượng UMLĐề thi (và đáp án) môn: Phân tích thiết kế hướng đối tượng UMLĐề thi (và đáp án) môn: Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại