Đăng nhập   |   Đăng ký

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETING

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETING

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Đề thi


Tag: đề thi tham khảo - đề thi nghiệp vụ - nghiên cứu marketing
DOC     12     Phan Thị Quyên     04/03/2014     2.093     43

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
ĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETINGĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETINGĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETINGĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETINGĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETING
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại