Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Đề thi


Tag: Đề thi kết thúc - học phần - môn - kinh tế lượng - Năm 2013 - Trường - Đại học - Tài chính – Marketing
OCX     1     lương lê hương mai     26/05/2014     5.087     135

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – MarketingĐề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại