Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần Thẩm định tài chính năm 2009 trường Đại học ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Đề thi kết thúc học phần môn thẩm định tài chính năm 2009 trường Đại học ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo và giải đề.

Thể loại:

Ngành QTKD - Marketing -

 Đề thi


Tag: Đề thi - kết thúc - học - phần - môn - thẩm định - tài chính - năm - 2009 - trường - Đại học - ngân hàng - TP. Hồ Chí Minh
PDF     3     lương lê hương mai     27/05/2014     1.239     10

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần Thẩm định tài chính năm 2009 trường Đại học ngân hàng TP. Hồ Chí MinhĐề thi kết thúc học phần Thẩm định tài chính năm 2009 trường Đại học ngân hàng TP. Hồ Chí MinhĐề thi kết thúc học phần Thẩm định tài chính năm 2009 trường Đại học ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại