Đăng nhập   |   Đăng ký

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014 gồm các câu hỏi và đáp án trả lời cho phần thi các kiến thức chung ở kì thi công chức năm 2014. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho nhưng ái đang muốn ứng tuyển vào các vị trí nhà nước qua các kì thi công chức.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Đề thi


Tag: công chức - đề thi
PDF     26     tien     25/08/2014     15.507     1.189

Đánh giá của bạn ( 35 điểm/16 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung 2014
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại