Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính trường Đại học Tài chính Marketingnăm 2013

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính năm 2013, trường Đại học Tài chính Marketing

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Đề thi


Tag: Đề thi - kết thúc - học phần - môn - kế toán - tài chính - trường Đại học - Tài chính - Marketinnăm 2013
OCX     3     lương lê hương mai     23/05/2014     3.483     85

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính trường Đại học Tài chính Marketingnăm 2013Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính trường Đại học Tài chính Marketingnăm 2013Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính trường Đại học Tài chính Marketingnăm 2013
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại