Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý kế toán năm 2013 trường Đại học tài chính Marketing.

Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý kế toán năm 2013 trường Đại học tài chính Marketing.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Đề thi


Tag: Đề thi kết thúc học phần - môn - Nguyên lý - kế toán - năm 2013 - trường - Đại học - tài chính - Marketing
OCX     1     lương lê hương mai     26/05/2014     8.579     270

Đánh giá của bạn ( 20 điểm/5 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý kế toán năm 2013 trường Đại học tài chính Marketing.Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý kế toán năm 2013 trường Đại học tài chính Marketing.
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại