Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Để đậu môn Xác suất thống kê, sinh viên cần có điểm tổng kết từ 5,0 điểm trở lên. Điểm tổng kết là trung bình cộng của điểm quá trình (chiếm 50%) và điểm thi cuối môn (chiếm 50%). Qua số liệu thống kê các năm trước người ta thấy rằng: Tỷ lệ những sinh viên có điểm quá trình dưới 5,0 điểm nhưng nhờ làm tốt bài thi nên đậu môn Xác suất thống kê là 18%.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Đề thi


Tag: Đề thi kết thúc - học phần - môn - xác suất - thống kê - năm - 2012 - trường - Đại học - Kinh tế TP.HCM
PDF     2     lương lê hương mai     27/05/2014     3.999     95

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCMĐề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại