Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Đề thi


Tag: Đề thi - kết thúc - học phần - môn - kế toán - năm 2010 - trường - Trung cấp Tây Bắc
PDF     1     lương lê hương mai     28/05/2014     1.357     19

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần môn kế toán năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại