Đăng nhập   |   Đăng ký

Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án

Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng BCTC nên hiểu rằng: 1. KTV không thể nhận xét về toàn bộ BCTC 2. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày ký BCKT 3. Khái niệm hoạt động liên tục có thể bị vi phạm 4. 3 câu trên đều sai 2. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “Ý kiến từ bỏ” khi: 1. Có sự vi phạm trọng yếu các chuẩn mực kế toán trong trình bày BCTC 2. Có sự thay đổi quan trong về chính sách kế toán của đơn vị 3. Có những nghi vấn trọng yếu về các thông tin tài chính và KTV không thể kiểm tra 4. 3 câu trên đều đúng

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Đề thi


Tag: Bộ - đề thi - trắc nghiệm - môn - kiểm toán - - đáp án
OCX     20     Võ Hoàng Phương Thảo     29/09/2014     9.069     566

Đánh giá của bạn ( 8 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp ánBộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp ánBộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp ánBộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp ánBộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại