Đăng nhập   |   Đăng ký

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Kon Ka Kinh là một trong những vườn quốc gia lớn và có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao của Tây Nguyên cũng như của Việt Nam. Sách VQG Kon Ka Kinh nhằm giới thiệu khái quát những thông tin,  những giá trị của VQG, những đặc trưng về đa dạng sinh học, những chương trình hoạt động bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học của VQG quan trọng này.

Thể loại:

Ngành Văn hóa - Du lịch -

 Thể loại khác


Tag: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - tài liệu - tài liệu học tập - rừng - tài nguyên
PDF     76     ta thi huong     25/03/2015     2.130     45

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Vườn quốc gia Kon Ka KinhVườn quốc gia Kon Ka KinhVườn quốc gia Kon Ka KinhVườn quốc gia Kon Ka KinhVườn quốc gia Kon Ka Kinh
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại