Đăng nhập   |   Đăng ký

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH

Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở văn hóa và văn hóa chứa đựng trong ngôn ngữ. Người ta đã nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh của văn hóa dân tộc, nhờ ngôn ngữ và văn tự để được lưu truyền và trong tương lai, nền văn hóa cũng nhờ vào ngôn ngữ để phát triển. Sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ lại luôn luôn đi song song với biến đổi và phát triển văn hóa.

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng giao tiếp


Tag: Anh văn giao tiếp - Kỹ năng giao tiếp - Văn hóa
PDF     16     Super User     25/08/2011     2.968     81

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại