Đăng nhập   |   Đăng ký

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tổ chức mô hình này được giải thích thông qua việc xem xét các hành vi nhất định đưa đến lãnh đaọ quản trị bán hàng có hiệu quả cao hơn. Sự giao dịch là yếu tố chủ đạo trong hoạt động lãnh đạo thực tế. Các công cụ quan trọng khác của giao dịch quản trị bán hàng làm cho quá trình lãnh đạo được thuận tiện cũng sẽ được xem xét.

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng lãnh đạo


Tag: kỹ năng mềm - kỹ năng lãnh đạo - kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng
PDF     16     Super User     24/08/2011     3.390     170

Đánh giá của bạn ( 2 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNGKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại