Đăng nhập   |   Đăng ký

PHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO DÙNG TRONG ĐIỀU HÀNH HỌP

Phương pháp này được sử dụng khi muốn kích thích nhóm người tham dự hoặc người tham gia nảy sinh nhiều ý kiến, ý tưởng trong thời gian ngắn. Đặc biệt hơn, phương pháp này tạo cơ hội cho những ý kiến táo bạo, lạ lùng lóe sáng từ những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như từ suy nghĩ logic khoa học. Phương pháp hội thảo rất hiệu quả trong công tác quản lý, đặc biệt trong hội họp để ra quyết định, giải quyết từng vấn đề và lập kế hoạch. Trong hội thảo, người điều hành có thể sử dụng toàn bộ hoặc từng bước của phương pháp hội thảo sao cho phù hợp với nội dung và đối tượng tham dự. Chuẩn bị Phương pháp hội thảo thường sử dụng khá nhiều các dụng cụ hỗ trợ như giấy lớn, thẻ giấy, bút màu,

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng lãnh đạo


Tag: Kỹ năng mềm - Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng tư duy - Kỹ năng khác
PDF     9     Super User     17/05/2011     1.233     26

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
PHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO DÙNG TRONG ĐIỀU HÀNH HỌPPHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO DÙNG TRONG ĐIỀU HÀNH HỌPPHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO DÙNG TRONG ĐIỀU HÀNH HỌPPHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO DÙNG TRONG ĐIỀU HÀNH HỌPPHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO DÙNG TRONG ĐIỀU HÀNH HỌP
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại