Đăng nhập   |   Đăng ký

Chín Kỹ Năng Quan Trọng để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Hữu Hiệu

Truyền Thông (Communications) Đây là kỹ năng cơ bản để đạt đến thành công. Truyền Thông là phương tiện căn bản để chuyển đạt tin tức đến mọi người qua văn bản hoặc là qua các phương tiện thông tin khác như truyền miệng, truyền thanh, truyền hình vân vân. Những Nhà Quản Trị giỏi phải có khả năng truyền đạt tư tưởng để cung cấp đủ tin tức và dữ kiện cần thiết cho đội ngũ nhân viên làm việc cho họ ngõ hầu có thể quyết định công việc một cách hữu hiêu. Ngoài ra, Nhà Quản Trị còn là người đại diện công ty của mình để giao dịch với bên ngoài. Công việc này đòi hỏi kỹ năng về truyền thông cả về viết lẫn về nói chuyện.

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng lãnh đạo


Tag: Kỹ năng mềm - Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng tư duy - Kỹ năng khác
PDF     8     Super User     17/05/2011     1.149     23

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Chín Kỹ Năng Quan Trọng để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Hữu HiệuChín Kỹ Năng Quan Trọng để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Hữu HiệuChín Kỹ Năng Quan Trọng để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Hữu HiệuChín Kỹ Năng Quan Trọng để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Hữu HiệuChín Kỹ Năng Quan Trọng để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Hữu Hiệu
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại