Đăng nhập   |   Đăng ký

Trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường

Trong số hàng trăm quyển sách bàn về cải thiện năng suất tổ chức thì đây là quyển sách đã dựa vào kết quả nghiên cứu hết sức qui mô, và là một quyển sách hướng vào những hành động cụ thể mà các nhà quản lý có thể thực hiện để làm cho các tổ chức của mình trở nên tốt đẹp hơn!  Trong một thế giới mà trong đó việc quản lý con người đang mang đến lợi thế phân biệt, " Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường" đúng là một quyển sách phải đọc.

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng lãnh đạo


Tag: phá bỏ những lề thói tư duy thông thường - lãnh đạo - quản lý - kỹ năng mềm - kỹ năng lãnh đạo
PDF     49     pham quoc viet     22/01/2014     2.889     226

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thườngTrước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thườngTrước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thườngTrước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thườngTrước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại