Đăng nhập   |   Đăng ký

Kỹ năng làm việc nhóm

GỒM 8 CHƯƠNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÓM CHƯƠNG II: QUY CHẾ TỔ CHỨC NHÓM CHƯƠNG III: CÁC NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG IV: THÔNG TIN TRONG NHÓM CHƯƠNG V: QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG NHÓM CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM CHƯƠNG VIII; PHÁT TRIỂN NHÓM

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng làm việc nhóm


Tag: Kỹ năng làm việc nhóm
PPT     72     Trương Quang Duy     10/12/2013     2.993     235

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Kỹ năng làm việc nhómKỹ năng làm việc nhómKỹ năng làm việc nhómKỹ năng làm việc nhómKỹ năng làm việc nhóm
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại