Đăng nhập   |   Đăng ký

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một loại đàm phán trong đó có ít nhất hai bên chủ thể có trụ sở thương mại ở những nước khác nhau tham gia đàm phán để xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hoặc tài sản là đối tượng của hợp đồng ở nước ngoài đối với các bên hay sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ giao dịch ở nước ngoài đối với các bên.

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng đàm phán


Tag: kỹ năng mềm - kỹ năng đàm phán - đàm phán quốc tế
PDF     6     Super User     25/08/2011     6.490     258

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại