Đăng nhập   |   Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh

GIÁO TRÌNH: KỸ NĂNG GIAO TIẾP & THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH được biên soạn thành 2 phần: - Phần I: Giao tiếp (5 chương: Chương 1 - Khái quát chung về giao tiếp; Chương 2 - Cấu trúc của hoạt động giao tiếp; Chương 3 - Cơ sở tâm lý - xã hội của hành vi giao tiếp; Chương 4 - Các kỹ năng giao tiếp; Chương 5 - Giao tiếp trong môi trường công ty). - Phần II: Kỹ năng thương lượng (5 chương: Chương 6 - Khái quát chung về thương lượng; Chương 7 - Tiến trình thương lượng; Chương 8 - Phân tích giá cả trong thương lượng; Chương 9 - Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng; Chương 10 - Bán hàng lẻ - Những cuộc thương lượng nhỏ).

Thể loại:

Kỹ Năng Mềm -

 Kỹ năng đàm phán


Tag: tai lieu ky nang thuong luong - dam phan giao tiep - giao tiep kinh doanh
PDF     308     Nguyễn Hưng     25/01/2015     8.078     1.445

Đánh giá của bạn ( 14 điểm/5 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanhKỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanhKỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanhKỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanhKỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại