Đăng nhập   |   Đăng ký

TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐT-VT

Tiếp theo chương trình toán học đại cương bao gồm giải tích 1, 2 và toán đại số. Sinh viên chuyên ngành điện tử-viễn thông còn cần trang bị thêm công cụ toán xác suất thống kê và toán kỹ thuật.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Toán cao cấp


Tag: TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐT-VT
PDF     246     Nguyễn Minh Trí     09/12/2013     1.666     40

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
TOÁN CHUYÊN NGÀNH  ĐT-VTTOÁN CHUYÊN NGÀNH  ĐT-VTTOÁN CHUYÊN NGÀNH  ĐT-VTTOÁN CHUYÊN NGÀNH  ĐT-VTTOÁN CHUYÊN NGÀNH  ĐT-VT
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại